11.07.2023

Vekil İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım Sınav Duyurusu

BAYBURT MÜFTÜLÜĞÜNDEN DUYURU

İlimiz ve İlçelerine bağlı camilerde çeşitli nedenlerle (Yurtdışı görevi, ücretsiz izin, uzun süreli istirahat raporu, geçici görevlendirme) boşalacak

kadrolara 657 sayılı D.M.K.'nın 86. Maddesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme

Yönetmeliğinin 11/2 ve 11/B Maddelerine göre vekaleten atama yapılacaktır.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48/A maddesinde aranan genel ve özel şartları

taşıyor olmak,

2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sınav Yönetmeliğinde belirtilen

şartlara haiz olmak,

3- İmam-Hatip unvanı için en az İmam-Hatip Lisesi, İlahiyat Önlisans mezunu veya Dini Yüksek Öğrenim

mezunu olmak,

4- İmam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık yapmaya engeli bulunmamak

5- Adayın en son mezun olduğu öğrenim durumuna göre 2022 yılı DHBT Sınavından 50 ve üzeri puana (122-123-124) sahip olmak,

6- Vekil Müezzin Kayyımlık için en az  İmam Hatip Lisesi mezunu olmak, lise yada dengi bir okuldan mezun olanların hafızlık belgesine sahip olması,

7- Son Başvuru Tarihi iribari ile 18 yaşını doldurmuş olmak

8- Yapılacak olan arşiv araştırması sonucunda arşiv kaydının bulunmaması

9- Halen vekil olarak görev yapanlar da müracaat edebilir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- İş talep formu ( Biyometrik resim yapıştırılacak

2- Nüfüs cüzdanı aslı ve fotokopisi,

3- En son öğrenim durumunu gösterir belge/diploma aslı ve fotokopisi (Diploma aslı görülerek fotokopisi tasdiklenecek olup, aslı adaya iade edilecektir),

4- 2022 yılında yapılan KPSS122-123-124 (DHBT) en az 50 puan aldığını göterir belgenin as

5- Varsa hafızlık belgesi ve fotokopisi (Belge aslı görülerek fotokopisi tasdiklenecek olup, aslı adaya iade edilecektir),

SINAV BAŞVURU İŞLEMLERİ

1- Yukardaki şartları taşıyan adayların, bu şartları taşıdıklarına dair belgelerle birlikte 12.07.2023

tarihinden itibaren 26.07.2023 tarihi mesai bitimine kadar şahsen Müftülüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

2. Fax, mail ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir.

SINAV SONUÇLARI VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1- Sınav sonuçları, sınavın bitimi ve işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Müftülüğümüzün http://bayburt.diyanet.gov.tr  adresinden ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır,

2- Sınav ortalaması 70 (yetmiş) ve üzeri olanlar başarılı sayılacaktır,

3- Sınavda başarılı olanlar arasında sözlü sınav ortalaması en yüksek olandan başlamak üzere başarı listesi hazırlanacak ve bu sıralamaya göre görevlendirme yapılacaktır,

4- Puanların eşit olması halinde sıralamada 2022 yılı KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, bu puanın da eşit olması halinde hafızlık ve öğrenim durumuna göre, onun da eşit olması halinde yaşı büyük olan adaya göre yer verilecektir/görevlendirme yapılacaktır,

5- Yerleştirmeye hak kazandıktan sonra kendilerine teklif edilen görev yerini kabul etmeyen adaylar görevlendirme haklarını kaybedeceklerdir,

DİĞER HUSUSLAR

1- Sınav işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılması halinde de görevle ilişikleri kesilecektir,

2- Sınav ve görevlendirme sürecinde İl Müftülüğümüzün internet sitesinden yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır.

SINAV KONULARI

1- Kur’an-ı Kerim yeterliliği (100 üzerinden 70 puan almak gereklidir.)

2- Temel İlmihal Bilgisi/Dini Bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk),

3- Hitabet ve etik ilkeleri, ilgili nitelikler aranacaktır.

GÖREVLENDİRME ESNASINDA İSTENEN BELGELER

1- İş talep formu (biyometrik fotoğraflı)

2- Diploma aslı ve 1 adet fotokopisi

3- Hafızlık belgesi beyan edenler için hafızlık belgesi ve fotokopisi

4- 2022 yılında yapılan KPSS122-123-124 (DHBT) en az 50 puan aldığını göterir belgenin aslı

5- T.C. Kimlik belgesi aslı ve fotokopisi

6- İmam-Hatiplik Müezzin Kayyımlık yapmaya mani bir özrü bulunmadığına, askerlikle ilişiği oladığına ve sabıka adli sicil-arşiv kaydı olmadığına dair evraklarla birlikte İl Müftülüğümüze müracaat yapılacaktır.

7- 4 adet vesikalık Fotoğraf

8- Mal bildirimi (İl Müftülüğünden temin edilecektir.)

SINAV YERİ VE TARİHİ

İlk müracaat tarihi     : 12.07.2023

Son müracaat tarihi  : 26.07.2023

Sınav yeri                   : Bayburt Müftülüğü

Sınav tarihi                : 27.07.2023 Perşembe

Sınav saati                 : 09.00