T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Bayburt Müftülüğü

03.07.2019

Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi Alımı İlanı

DUYURU

İl ve İlçe Müftülüklerimizde 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılında ve 2019 yılı yaz döneminde Kuran kurslarımızda eğitim ve öğretimin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, öğretici ihtiyacı kadrolu personel ile karşılanamadığından ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmek üzere; ilgi (a), (b) yönetmelikler ile ilgi  (c) yazı gereğince, aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde sözlü sınavla “Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi” (Erkek ve bayan) alınacaktır.

A- SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
  2.  Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendindeki “Ortak Nitelik” şartını taşımak,              
  3. En az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak,
  4. Hafızlık Kur’an kursları  için “Hafızlık Belgesi”ne sahip olmak,
  5. 2018/ yılı KPSS (DHBT) sınavından 60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak. (60 ve üzeri puan alan müracaatçının yeterli olmaması durumunda KPSS (DHBT) Puanı 60 (altmış)’ın altında olanların da başvuruları alınacaktır. İhtiyaç olması halinde görev verilecektir. Bu puanlar müracaat edebilmenin ön koşuludur, sözlü sınavın hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır)

B- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Dilekçe, (Müftülükten temin edilecek.) 
2-Nüfus cüzdan fotokopisi, 
3- En son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (Diplomanın aslı görülerek tasdiklenecek, aslı adaya iade edilecektir.) 
4- 2018 Yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi, 
5- Hafızlık Kur’an kurslarına müracaat edenlerin Hafızlık Belgesi, (Aslı görülerek fotokopisi tasdiklenecek, aslı adaya teslim edilecektir.)

6- Vesikalık fotoğraf (1 adet),

7- Adli sicil kaydı,

8- Adrese dayalı nüfus kayıt örneği.

C- BAŞVURU İŞLEMLERİ

      1- Başvuru yapmak isteyenlerin, 21/06/2019 tarihinden itibaren en geç 05/07/2019  Cuma günü saat 17.00’ye kadar İl Müftülüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir

      2- Belgeleri eksik olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.

Ç- SINAV İŞLEMLERİ

    1- Sınav 08.07.2019 Pazartesi günü saat 08.30’da İl Müftülüğü çok amaçlı salonunda  yapılacaktır.
    2- Sınavın anılan gün bitmemesi halinde sonraki günlerde aynı yer ve aynı saatte devam edecektir.
    3- Adaylar, sınava gelirken T.C. kimlik nolu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.
   4- İlan edilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

D- SINAV SONUÇLARI VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

  1. Sınav sonuçları, sınavların bitimi ve işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Müftülüğümüzün “http://bayburt.diyanet.gov.tr”  adresinden ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

    2- Sınav ortalaması 70 (yetmiş) ve üzeri olanlar başarılı sayılacaktır.
    3- Sınavda başarılı olanlar arasında sözlü sınav ortalaması en yüksek olandan başlamak üzere; başarı listesi hazırlanacak, ihtiyaç kadar asıl, diğerleri de yedek olarak belirlenecektir.
    4- Puanların eşit olması halinde; 2018 yılı KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, bu puanın da eşit olması halinde hafızlık ve öğrenim durumuna göre, onun da eşit olması halinde yaşı  büyük olana görev verilecektir.
    5- Yerleştirmeye hak kazandıktan sonra kendilerine teklif edilen görev yerini kabul etmeyen adaylar görevlendirme haklarını kaybedeceklerdir. 
    6- Bu sınavda başarılı olanlar 2019-2020 eğitim ve öğretim ve 2019 yaz  döneminde Kur’an kurslarında görevlendirileceklerdir.

E-DİĞER HUSUSLAR

  1. Sınav işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir. 
  2. Sınav ve görevlendirme sürecinde İl Müftülüğümüzün internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır.

F- SINAV KONULARI

      1- Kur’an-ı Kerim/Yüzüne Okuma ve Ezber (70 puan)

      2- Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları-30 puan)

Geçici Kur’an Kursu Öğreticiliği sözlü sınavına katılacakların temel ve özel yeterliklerinin  tespitinde,  Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında din hizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınır.