27.12.2022

Vekil İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım Alımı

BAYBURT İL MÜFTÜLÜĞÜNDEN DUYURU

İlimiz ve İlçelerine bağlı camilerde çeşitli nedenlerle (Yurtdışı, asker, ücretsiz izin v.b) boşalacak

kadrolara 657 sayılı D.M.K.'nın 86. Maddesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme

Yönetmeliğinin 11/2 Maddesine göre vekaleten atama yapılacaktır.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48/A maddesinde aranan genel ve özel şartları

taşıyor olmak,

2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sınav Yönetmeliğinde belirtilen

şartlara haiz olmak,

3- İmam-Hatip unvanı için en az İmam-Hatip Lisesi, İlahiyat Önlisans mezunu veya Dini Yüksek Öğrenim

mezunu olmak,

4- İmam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık yapmaya engeli bulunmamak

5- Adayın en son mezun olduğu öğrenim durumuna göre 2022 yılı DHBT Sınavından 60 ve üzeri puana

sahip olmak,

6- Halen vekil olarak görev yapanlar da müracaat edebilir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

1- Yukardaki şartları taşıyan adayların, bu şartları taşıdıklarına dair belgelerle birlikte 19.12.2022

tarihinden itibaren 02.01.2023 tarihi mesai bitimine kadar Müftülüğümüze başvurmaları ve imtihanın

yapılacağı 03.01.2023 tarihinde saat 09:00'da Müftülüğümüzde hazır bulunmaları gerekmektedir.

2- Mülakatta 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

3- Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.