14.04.2022

İl Etik Komisyonu Toplantı Kararları

İl Etik Komisyonu Toplantı Kararları

İlimiz Vali Yardımcısı Göksel YÜKSEL başkanlığında 13.04.2021 tarihinde yapılan "ll Etik Komisyon Toplantısında 2022/01 sayısıyla aşağıdaki karalar alınmıştır;

  1. Kamu malları ve kaynaklarının kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınılmasına,

  2. Kamu mallarının, kaynaklarının, iş gücü ve imkanlarının kullanılmasında etkin, verimli ve tutumlu davranışlar gösterilmesine,

  3. Kamu Kurumlarında görev yapan personellerin vatandaşlarımızın iş ve işlemlerini hizmet standartları çerçevesinde zaman kaybetmeden görmelerine,

  4. Işlemi mevzuat açısından olumsuz olan durumlarda; vatandaşlarımıza nezaket kuralları çerçevesinde kanunun izah edilmesine, mevzuatın açıklayıcı olarak anlatılması ve vatandaşlarımızın ikna edilmesinin sağlanmasına,

  5. Kamu Kurumlarında işlerinin takibi için gelen vatandaşlarımıza rahat bir ortamda işlerinin yaptırılmasına ve memur-vatandaş arasında diyalog sorunu olmaması hususunda gereken özenin gösterilmesine,

  6. Kamu görevlilerinin, Kamu hizmetinin yerine getirilmesi sırasında sorumlulukları ve yükümlülükleri konusunda hesap verebilir, Kamusal değerlendirme ve denetime her zaman açık ve hazır olmalarının sağlanmasına,

  7. Kamu Kurumlarının; hizmet kalitesinin yükseltilmesi \/e halkın memnuniyetinin artırılınası konularında gerekli tedbirleri almalarının sağlanmasına,

  8. Kamu hizmetinin yerine getirilmesinde saydamlığın, tarafsızlığın, dürüstlüğün, Kamu yararını gözetmenin, hesap verilebilirliğin hedeflenmesine,

  9. Kamu bina ve taşıtları ile diğer Kamusal araçlar hizmet gerekleri dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz. Bunların korunması ve her an hizmete hazır halde bulundurulması için gerekli tedbirlerin alınmasına,

  10. Yönetici Kamu görevlileri; yetkisi içindeki personelin yolsuzluk yapmasını önlemek için gerekli tedbirleri alır. Bu tedbirler; yasal ve idari düzenlemeleri uygulamayı, eğitim ve bilgilendirme konusunda uygun çalışmalar yapmayı, personelin karşı karşıya kaldığı mali ve diğer zorluklar karşısında dikkatli davranmayı ve kişisel davranışlarıyla personeline örnek olmayı kapsamasi sebebiyle bu konularda hassas davranılmasına

Oy birliği ile karar verilmiştir. 13.04.2022

İI Etik Komisyonu