T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Bayburt Müftülüğü

16.08.2018

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Sınav İlanı

T.C.
BAYBURT VALİLİĞİ
İl Müftülüğü
 
                                                                                                                                           
Sayı     : 26173269-903-                                                                                                                                                                                                                                   …/08/2018                                          
Konu   : V.H.K.İ  Sınav İlanı
 
BAYBURT İL MÜFTÜLÜĞÜNDEN DUYURU
 
İlimiz Aydıntepe ilçe Müftülüğünde münhal bulunan aşağıda yeri, unvanı, kadro derecesi ve hizmet sınıfı yazılı kadroya uygulama ve sözlü sınavı ile naklen personel alımı yapılacaktır.
 
 1. SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR
 
 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48/A maddesinde aranan genel ve özel şartlar ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili maddelerindeki şartları taşıyor olmak,
 2. Halen Diyanet İşleri Başkanlığında görevli olmak,
 3. Bulunduğu görev mahallinde, naklen atanabilecek süre kadar çalışmış olmak, (İl içi müracaat edenler 6 ay, il dışından müracaat edenler için 2 yılını doldurmaları)
 4. Memuriyette adaylığı kalkmış olmak.
 
 1. SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni sınavına katılmak isteyenler için;
 1. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 2. Kurumca ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenen bilgisayar işletmenliği veya bilgisayar kullanma eğitiminde başarılı olduğuna dair belge ya da sertifikaya sahip olmak,
 3. Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,
 
 1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
 
 1. Dilekçe
 2. İl dışından müracaat edenlerin Müftülükçe onaylı hizmet cetveli.
 3. Bilgisayar sertifikası.
 
 1. BAŞVURU İŞLEMLERİ
 
 1. Müracaat etmek isteyenler; belgelerini 27/08/2018 Pazartesi gününden başlamak üzere 11/09/2018 Salı günü saat 17.00’a kadar Müftülüğümüze teslim edeceklerdir. 11/09/2018 saat 17.00’den sonra yapılan başvuru talepleri kabul edilmeyecektir.
 2. Postadaki vaki gecikmeler ile faks ve e-mail yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir,
 3. Belgeleri eksik olan adayların kayıt ve müracaat işlemi yapılmayacaktır.
 
 1. SINAV İŞLEMLERİ
 
 1. Adaylar, sınava gelirken T.C. Kimlik nolu kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.
 2. İlan edilen tarih ve saatte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
 3. Sınav uygulamalı ve sözlü olarak yapılacaktır.
 1. Uygulama ve sözlü sınavından başarılı olmak için, ayrı ayrı 70 (yetmiş) puan alınması esastır.
 2. Başarı listesi; uygulamalı ve sözlü sınavın ortalaması esas alınarak oluşturulacaktır.
 
 1. SINAV SONUÇLARI
 
 1. Sınav sonuçları sınav işlemlerinin tamamlamasından sonra Müftülüğümüzün web adresinde ilan edilecektir.
 
 1. DİĞER HUSUSLAR
 
 1. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
 2. Sınav ve atama sürecinde Müftülüğümüzün internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 
 
İlk Müracaat Tarihi     : 27.08.2018 Pazartesi
 
Son Müracaat Tarihi   : 11.09.2018 Salı
 
Sınav Yeri                   : Bayburt İl Müftülüğü       
 
Sınav Tarihi ve Saati  : 12.09.2018 Çarşamba Saat 10.00’da yapılacaktır.
 
 
            İlgililere duyurulur.   15/08/2018
 
                                                                                                                         
MÜNHAL BULUNAN KADROLAR
 
S.No
İlçesi
Kadronun Bulunduğu Yer
Unvanı
Kadro Derecesi
Sınıfı
 1.
Aydıntepe
İlçe Müftülüğü
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
3
G.İ.H.