T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Bayburt Müftülüğü

23.02.2018

Hizmetli alımı duyurusu

T.C.

BAYBURT VALİLİĞİ

İl Müftülüğü

 

                                                                                                                                           

Sayı   : 26173269-902.03-                                                                                       …/02/2018 Konu : Hizmetli Sınav İlanı

                                                                                                                                               

 

BAYBURT İL MÜFTÜLÜĞÜNDEN DUYURU

 

          İlimizde Münhal bulunan aşağıda unvanı sınıfı derecesi ve sayısı yazılı kadroya Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sınav Yönetmenliği’nin ilgili maddeleri gereğince mülakatla personel alınacaktır.

 

A-SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

 

1-  Diyanet İşleri Başkanlığında görevli olmak,

2- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48/A maddesinde aranan genel ve özel şartları taşıyor olmak,

3- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmenliği, Diyanet İşleri Başkanlığı personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav yönetmeliğinde belirtilen şartlara haiz olmak;

4- İl dışından başvuranlar için bulunduğu görev mahallinde 2 yıl, il içinden başvuranlarda ise en son görev yerinde 6 ay görev süresini doldurmuş olmak,

5- Asaleti tasdik edilmiş olmak,

 

B-SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR:

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak,

7- İsteklilerin en geç, 07.03.2018  günü mesai bitimine kadar Müftülüğümüze başvurmaları ve imtihanın yapılacağı 08.03.2018  günü saat  09’30’da Müftülüğümüzde hazır bulunmaları ilan olunur.

8-Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

        İlan Olunur.

                                                                                                                    Kemalettin AKSOY

                                                                                                                            İl Müftüsü

                                                                                   

                                                        MÜNHAL KADRO 

                         

S.NO

Unvanı

Hizmet

Sınıfı

Kadro

Derecesi

Kadro

Adedi

Kadronun Bulunduğu Yer

1

Hizmetli

Y.H.S

10

1

Bayburt Müftülüğü